صنایع پتروشیمی گلستان

(شرکت سهامی عام)

بررسی راهکار های بهینه تامین آب مورد نیاز صنعت پتروشیمی

بررسی راهکار های بهینه تامین آب مورد نیاز صنعت پتروشیمی

همایش توسعه پایدار صنعت انرژی با مدیریت بهینه مصرف آب و پساب با حضور نمایندگانی از کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، فدراسیون صنعت نفت ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران و فعالان صنعت پتروشیمی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

نام وب سایت

نام وب سایت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت