صنایع پتروشیمی گلستان

(شرکت سهامی عام)

برنامه توسعه پتروشیمی ادامه خواهد یافت

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :کشور جنگ و تحریم را پشت سر گذاشته و با برنامه مقابل این نابسامانی می ایستد و ما با وجود تاثیر تحریم بر صنعت پتروشیمی آمادگی کامل داریم تا برنامه های پیش بینی شده را ادامه دهیم.

برنامه توسعه پتروشیمی ادامه خواهد یافت

پتروشیمی‌ها از بسته جدید ارزی راضی هستند

یکشنبه شب بسته جدید ارزی توسط رییس کل بانک مرکزی ارائه شد که طبق این بسته قرار شد ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه معامله شود. تصمیمی که دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی از آن استقبال کرده و بر این باور است که باعث از بین رفتن فساد می‌شود.

تاکید مجلس بر لزوم اجرای قوانین مصوب در زمینه پتروشیمی

نایب رییس اول مجلس گفت: برخی از قوانین مصوب که به نفع پتروشیمی است و می‌تواند رونق ایجاد کند اما اجرا نمی‌شوند را باید پیگیری کنیم و سپس به نیازهای قانونی جدید بپردازیم. 

تاکید مجلس بر لزوم اجرای قوانین مصوب در زمینه پتروشیمی

نام وب سایت

نام وب سایت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت