صنایع پتروشیمی گلستان

(شرکت سهامی عام)

تاکید مجلس بر لزوم اجرای قوانین مصوب در زمینه پتروشیمی

نایب رییس اول مجلس گفت: برخی از قوانین مصوب که به نفع پتروشیمی است و می‌تواند رونق ایجاد کند اما اجرا نمی‌شوند را باید پیگیری کنیم و سپس به نیازهای قانونی جدید بپردازیم. 

تاکید مجلس بر لزوم اجرای قوانین مصوب در زمینه پتروشیمی

نام وب سایت

نام وب سایت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت