صنایع پتروشیمی گلستان

(شرکت سهامی عام)

استفاده از ظرفیت های برنامه ششم توسعه برای تامین مالی طرح های پتروشیمی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: پتروشیمی ها برای تامین منابع می توانند از ظرفیت های موجود در بازار سرمایه و نیز اوراق مشارکت و فاینانس استفاده کنند.

نام وب سایت

نام وب سایت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت