صنایع پتروشیمی گلستان

(شرکت سهامی عام)

توسعه صنعت پتروشیمی ایران با شتاب ادامه دارد

 

توسعه صنعت پتروشیمی ایران با شتاب ادامه دارد

 

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امروز، صنعت پتروشیمی ایران با بهره گیری از دانش و فناوری های نوین جهان و با تکیه بر کارشناسان خبره خود مسیر توسعه را با شتاب می پیماید.

نام وب سایت

نام وب سایت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت