صنایع پتروشیمی گلستان

(شرکت سهامی عام)

حمایت کامل نوروززاده از توانمندیهای ساخت داخل پتروشیمی در پاریس:

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دومین همایش صنایع میان و پایین دستی پتروشیمی ایران در پاریس، توانمندی‌های قابل رقابت شرکت‌های ایرانی در زمنیه دانش فنی و ساخت تجهیزات را معرفی و حمایت کرد.

حمایت کامل نوروززاده از توانمندیهای ساخت داخل پتروشیمی در پاریس:

دسته بندی: خبرها
تاریخ: 27 اردیبهشت 1397 نظرات: 0

نام وب سایت

نام وب سایت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت