صنایع پتروشیمی گلستان

(شرکت سهامی عام)

آخرین وضع مهار آتش چاه ۱۴۷ میدان رگ سفید تشریح شد

 معاون امور تولید‌‌‌‌ شرکت ملی نفت آخرین فعالیت‌ها برای مهار آتش چاه ۱۴۷ میدان رگ سفید را تشریح کرد و گفت: عزم و همدلی کارکنان نفتی مستقر در چاه شماره ۱۴۷ میدان رگ سفید برای مهار آتش غیرقابل توصیف است.

 

دسته بندی: خبرها
تاریخ: 11 آبان 1396 نظرات: 0

نام وب سایت

نام وب سایت

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت